психологічний тип

  1. Інтегральна висхідна психологія – «математика» гуманітарного знання. Система координат психіки, запроваджена К.Г.Юнгом.
(, 10-09-2010)

(Фрагменти книги, виданої в 2013 р.)

1.1.Проблема критерію практики. Чому необхідні „згортка“, кількісне спрощення інформації без істотної втрати якості. Пошук єдності у різноманітті. Зростаюча роль психологічних відкриттів, що не суперечать духовним вченням світу, знімають відчуження і є, фактично, „гуманітарною математикою“.

 

  2. Юнгівська теорія психічного – основа для модельного підходу у психології. 2.1.Феномен частковості (неповноти) психіки з погляду юнгівських психологічних функцій.
(, 09-09-2010)

Швейцарський психолог К.Г.Юнг на підставі величезного емпіричного матеріалу, а також за допомогою теоретичного аналізу філософсько-психологічної традиції виділив чотири першоелементи психіки: відчуття (сприйняття), інтуїцію, почуття та мислення. Ось як пояснював ці елементи сам вчений.

  2.2. Інформаційна структура світу
(, 08-09-2010)

Покажемо, що для об'єктивного світу властиві всі сторони та аспекти, виділені у структурі психіки. По-перше, світ постає перед нами у двох іпостасях: як щось незмінне, постійне, інваріантне, статичне і як мінливе, рухливе, динамічне. З погляду теорії систем будь-яка відкрита нелінійна система (зокрема, людська психіка) має певні рівні чи функції, які є відносно статичними, і протилежні їм – відносно динамічні. Наприклад, це функції управління та самоорганізації.

RSS-матеріал

Back to top

карта сайта